Michel Giroux View tree
Born: 13 Jun 1661
Died: 5 Aug 1715
Father: Toussaint Giroux Mother: Marie Arcadie Godard
Siblings: Michel Giroux,
Spouse: Michel Giroux
Children: Louis Giroux Metis Algonquin Huron, Noel Giroux, Marie Therese Giroux, Nicolas Giroux, Anne Therese Giroux, Marie Genevieve Giroux, Jean Francois Giroux, Pierre Giroux, Marguerite Giroux, MARGUERITE GIROUX, Francois Giroux, Marie Madeleine Giroux, Michel Giroux,